Prosjektet "Paradise Lost?" er om tidligere norke områder; Island, Grønland, Færøyene, Shetland, Orknøyene, Hebridene, Isle of Man, Bohuslen, Jemtland og Herjedalen. Sammen med forfatter/historiker Dag-Ivar Rognerød har vi vært på Grønland sommeren 2014. Noe uviss fremdrift