Påbegynt høsten 2011. Strekningen Sarpsborg-Kongsvinger-Elverum preges av god jord med mye korn, derfor store siloer i mange tettsteder. I Solør (Kongsvinger-Elverum) er det også mye treforedlingsindustri.