Tangen videregående skole, Kristiansand, 3XN og Asplan Viak arkitekter