Margarinfabrikken barnehage, Hettie Pisters arkitekter, 2011