Eldhusøya, Atlanterhavsveien, Nasjonale Turistveger, ark Ghilardi og Hellsten